KISALTMALAR

 • AA Anadolu Ajansı
 • AB Avrupa Birliği
 • ABD Amerika Birleşik Devletleri
 • AGİK Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı
 • AKM Atatürk Kültür Merkezi
 • APS Acele Posta Servisi
 • SSK Sosyal Sigortalar Kurumu
 • TARİŞ Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
 • TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi
 • T.C. Türkiye Cumhuriyeti
 • TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
 • TCMB Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
 • TDK Türk Dil Kurumu
 • TED Türk Eğitim Derneği
 • TEK Türkiye Elektrik Kurumu
 • TEM Avrupa Transit Karayolu
 • THK Türk Hava Kurumu
 • THY Türk Hava Yolları
 • TKİ Türkiye Kömür İşletmeleri
 • TL Türk Lirası
 • TM Türk Malı
 • TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
 • TMO Toprak Mahsulleri Ofisi
 • TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
 • TP Türk Petrolleri
 • TPAO Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
 • TR Türkiye
 • TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
 • TSE Türk Standartları Enstitüsü
 • TTB Türk Tabipler Birliği
 • TTK Türk Tarih Kurumu
 • TUS Tıpta Uzmanlık Sınavı
 • TUBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
 • TÜRK-İS Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
 • TÜTAV Türk Tanıtma Vakfı
 • YÖK Yükseköğretim Kurulu
 • YSE Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğü
 • YSK Yüksek Seçim Kurulu
 • ASELSAN Askeri Elektronik Sanayi
 • ASKİ Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi
 • A.Ş. Anonim Şirket(i)
 • AŞTİ Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi
 • BAĞ-KUR Bağımsız Çalışanlar Sigorta Kurumu
 • BDT Bağımsız Devletler Topluluğu
 • BM Birleşmiş Milletler
 • BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.
 • BÜ Boğaziçi Üniversitesi
 • ÇUKOBİRLİK Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
 • DDY Devlet Deniz Yolları
 • DHMİ Devlet Hava Meydanları İşletmesi
 • DİE Devlet istatistik Enstitüsü
 • DMO Devlet Malzeme Ofisi
 • DPT Devlet Planlama Teşkilatı
 • DSİ Devlet Su İşleri
 • FİSKOBİRLİK Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
 • FKÖ Filistin Kurtuluş Örgütü
 • GAP Güneydoğu Anadolu Projesi
 • GESAM Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
 • İETT İstanbul Elektrik Tünel Tramvay İşletmesi
 • İLESAM İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
 • IMF Uluslararası Para Fonu
 • ISBN Uluslar arası Standart Kitap Numarası
 • İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
 • İSO İstanbul Sanayi Odası
 • İTO İstanbul Ticaret Odası
 • İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi
 • İÜ İstanbul Üniversitesi
 • KBB Kulak Burun Boğaz
 • KDV Katma değer vergisi
 • KİT Kamu İktisadi Teşekkülü
 • K.K.K. Kara Kuvvetleri Komutanlığı
 • KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 • MEB Milli Eğitim Bakanlığı
 • MESAM Müzik Eseri Sahipleri Meslek Birliği
 • MGK Milli Güvenlik Kurulu
 • MİT Milli İstihbarat Teşkilatı
 • MKE Makine Kimya Endüstrisi
 • MKYK Merkez Karar Yönetim Kurulu
 • M.Ö. Milattan Önce
 • M.S. Milattan Sonra
 • MSB Milli Savunma Bakanlığı
 • MSÜ Mimar Sinan Üniversitesi
 • MTA Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü
 • MÜ Marmara Üniversitesi
 • MYK Merkez Yönetim Kurulu
 • NATO Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı
 • ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
 • OPEC Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı
 • ÖSS Öğrenci Seçme Sınavı
 • ÖSYM Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
 • ÖYS Öğrenci Yerleştirme Sınavı
 • P.K. Posta Kutusu
 • POAŞ Petrol Ofisi A.Ş.
 • PTT Posta Telgraf Telefon (İdaresi)
 • RTÜK Radyo Televizyon Üst Kurulu
 • SEKA Selüloz ve Kağıt Sanayi Kurumu
 • SSK Sosyal Sigortalar Kurumu
 • TARİŞ Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
 • TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi
 • T.C. Türkiye Cumhuriyeti
 • TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
 • TCMB Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
 • TDK Türk Dil Kurumu
 • TED Türk Eğitim Derneği
 • TEK Türkiye Elektrik Kurumu
 • TEM Avrupa Transit Karayolu
 • THK Türk Hava Kurumu
 • THY Türk Hava Yolları
 • TKİ Türkiye Kömür İşletmeleri
 • TL Türk Lirası
 • TM Türk Malı
 • TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
 • TMO Toprak Mahsulleri Ofisi
 • TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
 • TP Türk Petrolleri
 • TPAO Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
 • TR Türkiye
 • TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
 • TSE Türk Standartları Enstitüsü
 • TTB Türk Tabipler Birliği
 • TTK Türk Tarih Kurumu
 • TUS Tıpta Uzmanlık Sınavı
 • TUBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
 • TÜRK-İS Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
 • TÜTAV Türk Tanıtma Vakfı
 • YÖK Yükseköğretim Kurulu
 • YSE Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğü
 • YSK Yüksek Seçim Kurulu