Yabancı Dil Olarak Türkçe’de Durum

I.YABANCI DİL TÜRKÇE ÖĞRETİM / EĞİTİM

1.GİRİŞ

II.YABANCI DİL TÜRKÇE ÖĞRETEN KURUMLAR

1.Devlet Kuruluşları

2.Özel Kuruluşlar

3.Türkiye’de

4.Dünya’da

III.YABANCI DİL TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YETERSİZLİK

1.Cumhuriyet Döneminde Neleri Kaçırdık?

a.Yabancı Göçler

b.Önemsiz Gördüklerimiz

IV.YABANCI DİL TÜRKÇE’Yİ GENİŞ KİTLELERE ÖĞRETMENİN YARARLARI

V.YABANCI DİL TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SIKINTILAR

1.Öğretmen

2.Kursların Yapısı

a.Devlet Kurumları

b.Özel Kurumlar

VI. E – YABANCI DİL TÜRKÇE

VII.SONUÇ

1.GEREKSİNİM

a.Okul

b.Düzey Belirleme Sınavı

c.Basamaklı Kur Sistemi

d.Dersler

e.Yabancı Dil Türkçe Öğretmeninin Özellikleri

f.Ders Programı

g.Öğrenci Sayısı

 

I.YABANCI DİL TÜRKÇE ÖĞRETİMİ / EĞİTİMİ

 

1.Giriş

 

Uzun bir geçmişten günümüze dek uzanan yabancılara Türkçe öğretme ya da yabancıların Türkçe öğrenmesi, üzerinde yeterince durulmadığı ve bilgi aktarımı sağlanmadığından dolayı ülkemizin çıkarları doğrultusunda gelişme gereksinimi olan en bakir alanlardan biridir.

Yabancılara Türkçe Öğretme / Yabancıların Türkçe Öğrenmesi

Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügat-it Türk’ünü başlangıç noktası olarak alırsak Yabancı Dil Türkçe öğretimi konusundaki kitapların büyük bir çoğunluğu yabancılar ve bunların da çoğu Almanlar tarafından yazılmıştır.

Üzerinde durulmadı Osmanlı Türkçemiz üzerinde durmayıp Arapça ve Farsça’nın etkisinde kalmış, Atatürk’e kadar dilimiz kötü yönde gelişmiştir.

Atatürk, önce dilimizi yabancı unsurlardan arıtmaya uğraşmış ve Türk Dili bilincinin yerleşmesi için çalışmalar yapmıştır.

Son bin yılda, Kaşgarlı Mahmut, Karamanoğlu Mehmet Bey ve Atatürk dışında Türkçemizin gelişmesi, korunması ve işlenmesi için Türk Halkı’ndan başka hiçbir politik lider ve büyük kitleleri etkileyen hiçbir yetkin bilim adamı çalışmamıştır.

Bilgi aktarılmadı

Orta Asya’da Türkçe konuştuğunu bildiğimiz ve daha sonra buradan büyük boylar halinde yüzyıllarca batıya doğru göç eden Türkler, karşılaştıkları yabancı gurupların dillerini nasıl öğrendiler ya da onlara dillerini nasıl öğrettiler?

Osmanlı fethettiği ülkelerde Türkçe’yi öğretmedi mi? Devşirmeler nasıl Türkçe öğrendi?

Cumhuriyet döneminde ülkemize gelen yabancı personel, öğrenciler vb. nasıl Türkçe öğrendiler?

Ülkemizin Çıkarları Doğrultusunda Gelişme Gereksinimi

Jeopolitik olarak çok önemli bir konumda bulunan Türkiyemiz’in Yabancı Dil Türkçe Öğretiminde atak yapması kısa dönemde kültürel, orta dönemde ekonomik olarak büyük çıkarlar sağlayacaktır.

Bakir bir alan

Sayı olarak Yabancı Dil Türkçe öğreten kurumlar fazla gözükse de nitelik ve nicelik olarak yetersizlikleri tartışılmaz. Şimdiye kadar bu konuya A.Ü.Tömer gibi eğilen yoktu, ama bu kurum da amaçlarından saptı.

 

II. YABANCI DİL TÜRKÇE ÖĞRETEN KURUMLAR

1.DEVLET KURULUŞLARI – İstanbul
ADI Yabancı ÖĞRENCİ Türk/Akraba TEL ADRES
A.Ü.TÖMER Şişli
İ.Ü.TÖMER Süleymaniye
Boğaziçi Üni. Bebek
Marmara Üni. Göztepe
Fatih Üni. B.Çekmece
Harp Akademi Levent
K.K.Lisan Ok. Küçükyalı
Deniz Harp Ok Tuzla
Hava Harp Ok. Yeşilyurt

2.ÖZEL KURULUŞLAR – İstanbul

ADI

Yabancı

Türk/Akraba

ÖĞRENCİ

TEL

ADRES

Medikasev Moda
Dilmer Taksim
Asrın Şişhane
Bil Beşiktaş
Fransız Kültür Taksim
Alman Kültür Beyoğlu
Türk-Abd.Der. Osmanbey
Persona Levent
Karizma I.Haus Levent
English Time Beyoğlu,Bakırköy
Global Beşiktaş
EL Galatasaray

3.TÜRKİYE’DE

ŞEHİR

  KURUM

  ÖĞRENCİ

Ankara

A.Ü.Tömer

600 dağılmış

İzmir

Ege Tömer

Ankara

Gazi Tömer

4.DÜNYA’DA

*Avrupa, Asya ve Amerika’daki üniversiteler.

*Amerika Birleşik Devletleri’nde: Defance Language Instutute

*Tüm Dünya’ya yayılmış bulunan Türk Okulları

*Türk işçilerin yoğun olduğu ülkelerde özellikle Almanya’da: Halk Okulları, Bazı (Tehlikeli) derneklerin kursları

 

III.YABANCI DİL TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDEKİ YETERSİZLİK

  1.Cumhuriyet Döneminde Neleri Kaçırdık?

Yabancı Dil Türkçe Öğretimindeki yetersizliğimiz aşağıdaki olaylar ve guruplar dikkate alındığında apaçık ortadadır. Eğer biz hazırlıklı olup bu kişilere Türkçe öğretebilseydik bugün dünya bambaşka olurdu.

a.Yabancı göçler

*Rusya’da gerçekleşen devrimden kaçan Çar taraftarları

*1930-1944 tarihlerinde Avrupa’da Hitler’in baskısından kaçan çoğunluğu Alman ve Avusturyalı bilim adamları ve sanatçılar.

*İran’daki devrim sürecinde ve İran-Irak Savaşı’nda ülkemize kaçan İranlılar.

*Eski demirperde ülkelerinden gelen kaçak işçiler

*Rusya’nın işgal ettiği Afganistan’dan gelen göçmenler

*Yugoslavya’daki Sırp zulmünden kaçan Boşnaklar

b.Önemsiz Gördüklerimiz

*İkili anlaşmalarla / mübadele yoluyla ülkemize gelen soydaşlar: Yunanistan, Bulgaristan, Romanya vb.

*Kendi istekleriyle Türkiye Cumhuriyeti’ne gelen ya da kaçan soydaşlar.

*Dış Türkler: Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya, Suriye, İran, Irak, S.S.C.B., Çin-Doğu Türkistan

*Yurtdışındaki ikinci ya da üçüncü kuşak işçi çocukları

*Eski demirperde ülkelerinden ekonomik zorluklar nedeniyle ülkemize gelen kaçak işçiler; özellikle Azeri, Gürcü ve Romenler. Ve Ermeniler ; Dışişleri Bakanımız Aptullah Gül’ün Açıklamasına göre Mart 2005 itibarıyla 40.000 kişi.

IV. YABANCI DİL TÜRKÇE’Yİ

GENİŞ KİTLELERE

 ÖĞRETMENİN YARARLARI

 

Zamanla yozlaştı ve 12 Eylül Darbesi’nin Türk Dil Kurumu’nu kapamasıyla bitti denilen Türk Dil Devrimi yeni bir boyut kazanacak.

Türkçe konuşan yabancıları gördükçe halkımızın kendi diline güveni artacak.

Yabancı dille eğitim yanlıları büyük bir darbe yiyecek.

Ülkemize gelen yabancı personelden daha iyi yararlanma ve personelin uzun süre verimli olarak çalışması sağlanabilecek. Buna en iyi örnek ülkemize gelen yabancı antrenör ve sporcular, özellikle futbolculardır. Tony Schumaier, Jup Darwal.

Türkçe öğrenen-Türkçe konuşan her yabancı ülkemizin bir kültür elçisi olacak, hatta kendi ülkesindeki Türkleri daha iyi anlayıp onlarla rahatça diyalog kurabilecek.

Ülkemizin tanıtımı bire bir olarak yapılacak.

         Ekonomik açıdan ülkemiz döviz kazanacak.

Bilimsel bir aktivite ortaya çıkacak.

 

V. YABANCI DİL TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SIKINTILAR

1.ÖĞRETMEN

Şu anda ülkemizde Yabancı Dil Türkçe öğretmeni yetiştiren lisans eğitimi veren bir fakülte yoktur.

İstanbul, Ankara , Gazi ve Yıldız Teknik Üniversitelerinde bu konuya yönelik yüksek lisans ve doktora programları varsa da bunlar teorik çalışmalara yer vermektedir.

Yabancı Dil Türkçe öğreten öğretmenler genellikle yabancı dil eğitimi almış olup ( İngilizce, Almanca, Fransızca vb. ) Türkçe’yi yetersiz düzeyde ve dil öğretim metot ve tekniklerini de kısmen bilmektedirler.

2.KURUMLARIN YAPISI

 

  1. Devlet Kurumları
  2. Özel kurumlar

VI. E-YABANCI DİL TÜRKÇE

VII.SONUÇ

1. GEREKSİNİM

Yukarıdaki sorunları ortaya çıkarmayacak ya da sorunlar çıkınca anında çözebilecek esnek yapılı bir okul.

Yetkin olarak Türkçe öğretecek ve Türk Kültürü’nü tanıtacak öğretim kadrosu.

a.OKUL

b.Düzey Belirleme Sınavı

c.Basamaklı kur sistemi

KURLAR

d.DERSLER

Dört basamaktan oluşan (Dinlediğini anlama, konuşma, okuduğunu anlama ve yazma ) dil yetisine ek olarak modern yaşamın gerektirdiği insansız iletişim kurmaya yardımcı olacak dikte ve kompozisyon etkinliklerini içerebilmeli.

Temel Düzey Öğrenci günlük ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecek bir Türkçe’yi dört temel becerinin hepsini kullanabilecek biçimde kazanabilmeli.

Orta Düzey’de çevreyle iletişim kurabilme ve somut konulardan soyut konulara geçme, ülke bilgisi üzerinde çalışmalar yapılmalıdır.

Yüksek Düzey’deki öğretimle öğrenci üniversitede Türkçe ders izleyebilecek düzeye gelebilmelidir.

Öğrenci odaklı bir öğretim. Burada öğrenci odaklı öğretimden amaç öğrencinin dersleri işlemesi değil, aktif olarak derse katılmasıdır. Şöyle ki; Şimdiki Zaman’ı öğrenen öğrenci, öğretmenin Şimdiki Zaman’da sorduğu sorulara cevap vermeli, bu zaman ile sorular üretebilmeli, bunları yazabilmeli, eğer yazılıysa anlayabilmelidir.

Dersler, Türkiye ve Türk Kültürü’nü tanıtıcı ( Ülke Bilgisi ) özellikte olmalıdır.

Yardımcı ders materyalleri sonsuz bir çeşitlilikte kullanılmalı.

Derslerde yapma bir dünya değil gerçek bir dünya öğrenciye sunulmalı.

Dersler, çok çeşitli olan öğrenci ihtiyaçlarına cevap verebilmeli.

Dışarıda dersler yapılmalı: Örneğin, öğrenciler alışveriş konulu bir metin okuduktan ve ilgili sözcükleri öğrendikten sonra manava /market/büfe vb. alışverişe götürülmelidir.

Geziler öğrencilere çevreyi, tarihi ve kültürel yerleri öğretmek amacıyla yapılmalıdır. Ayrıca gezilerde öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmaları sağlanmalıdır.

e.Yabancı Dil Türkçe Öğretmeninin Özellikleri

Yabancı Dil Türkçe öğretmeni, bir öğretmende bulunması gereken özelliklere ek olarak şunlara da sahip olmalıdır.

*Vatansever

*Açık görüşlü

*Sabırlı

*Yenilikçi

*Çalışkan

*Kültür çatışmalarından korkmayan

*Entelektüel bir bilgi birikimine sahip

*Türkiye’yi temsil yeteneği olan

*Örnek davranışlarda bulunan

*Dil öğretim metot ve tekniklerinde yetkin

*Öğretmekten zevk alan

f.Ders Programı

SABAH SINIFLARI

 

 

 GÜNLER  SAATLER

HAFTALIK

DERS

TOPLAM

DERS

ÜCRET

SÜRE

HER GÜN

09.30-12.30

30

120

180$

4 Hafta

3 GÜN

 

 

 

 

ÖĞLEDEN SONRA SINIFLARI

GÜNLER

SAATLER

HAFTALIK

DERS

TOPLAM

DERS

ÜCRET

SÜRE

HER GÜN

13.00-16.00

30

120

180$

4 Hafta

3 GÜN

 

DERS SATLERİ

 

SABAH DERSLERİ

SAAT

TENEFFÜS

1.DERS  50’

09.30 – 10.20

10’

2.DERS  50’

10.30 – 11.20

10’

3.DERS  60’

11.30 – 12.30

 

 

 

 

1.DERS  50’

13.00 – 13.50

10’

2.DERS  50’

14.00 – 14.50

10’

3.DERS  60’

15.00 – 16.00

ÖĞLE DERSLERİ

SAAT

TENEFFÜS

 

 

 

g.Öğrenci Sayısı; Her sınıf için 8 – 15