Yabancı Dil Olarak Türkçe’de Özgün Metin Uygulamaları

8.1. Metin Anlama (Aşama A)

A-1. Kolaylaştırma: Metindeki anahtar
parçaların altını çizme

A-2. Kolaylaştırma: Metnin yanında anahtar
sözcüklerle özetleme

A-3. Kolaylaştırma: Anahtar sözcüklerin
organizasyonu

A-4. KISALTMA: Metnin tipini değiştirmek – Metni
uygun bir duruma getirmek

A-5. Kısaltma:
Kolaylaştırılmış paralel metin oluşturma