Yeterlilik

-yeterlilik kipi, -a -e bil-

Ben üç kilometre koş…………………..
Annem güzel yemek yap………………
Sen güzel Türkçe konuş……………….
Onlar 10 hamburger ye………………..
Biz Türkçe yaz…………………………..
Wendy piano çal………………………..
Muhammed güzel şarkı söyle……….
Beka çok güzel araba sür……………..
Siz İngilizce anla…………………………
Belki yağmur yağ……………………….
Kedi denizde yüz……………………….
Ben 200 kilometre koş………………..
Siz 25 hamburger ye…………………..
O 1 dakikada banyo yap……………..
Biz 100 şişe şarap iç…………………..
Kaspar’ın ayağı kırıldı; koş…………
Helen hasta; büroya gel………………
Kapı kapalı; biz içeri gir……………..
Yarın işim var; diskoya git………….
Param yok; sana borç ver……………
Lütfen buraya bak…………………….?
Bana bir kitap ver……………………..?
Yarın bana telefon et…………………?
Siz kapıyı kapa…………………………?
Biz git……………………………………..?

Dün gece ben saat 03.00 uyu…………………
Trafik çok sıkışıktı 3 saatte git………………
Artık Türkçe gazete oku……………………….
Öğrenciler bu testi 2 saatte yap……………..
Yavaş konuş; seni duy……………………………..

Biz piyano çal…………..
ama gitar çal……………..
Bugün sana gel………….
ama yarın gel……………
Sana para ver……………
ama yardım et…………..
Ben yüz……………….
ama Ahmet yüz…………….
Anna yemek yap………..
ama annesi yap………..

Buyurun efendim hoş geldiniz, ne içersiniz?
Ben bir çay al……………………………..?
Tabi efendim.

P-Buraya park et…………………………….
Ş-Peki nereye park et…………………….?
P-150 metre ilerde sağdaki otoparka park et………………
Ş-Çok teşekkür ederim, iyi günler.

Buyurun ne almak istiyorsunuz?
Üç kilo domates lütfen, pardon ben seç……………………….?
Elbette istediğiniz gibi seç…………………………. .

Sizin için ne yap……………………….?

İyi günler -İyi günler
Size nasıl yardım et…………………………….?
İkamet hakkında bilgi al……………………….?
Maalesef telefonda bilgi ver…………………, yarın buraya gel……………………….?
Yarın gel………………., Çarşamba gel……………..?
Tabii her gün gel……………………..
Çok teşekkür ederim, görüşmek üzere.
İyi günler, görüşürüz.

Hey taksi
-buyurun efendim
Bakırköy’e git………………..?
-Üzgünüm git………………….
Niçin?
-Çünkü yol çalışması var.
Peki nasıl git…………………..
-Metro’ya bin…………………
Teşekkürler, hayırlı işler.
-İyi günler.